Elektronikforsikring* beskyt din nye enhed og din tegnebog.

Elektronikforsikring giver dig den ro i sindet du fortjener og sparer dig penge i tilfælde af utilsigtet skader.

Hvad er dækket?

*Elektronikforsikring kan bestilles i op til 3 måneder efter købet af din enhed. Simplesurance GmbH (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg: HRB142163B, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin) er formidler af forsikringen.

*Elektronikforsikring kan bestilles i op til 3 måneder efter købet af din enhed. Simplesurance GmbH (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg: HRB142163B, Am Karlsbad 16, 10785 Berlin) er formidler af forsikringen.

Formidlet via:

Forsikret igennem:

Elektronikforsikring forsikrer din enhed mod:

risk_breakage
Fald- og brud-skader

Enheden bliver skadet, fordi den er faldet på jorden eller en anden genstand er faldet ned på den.

risk_liquid-damage
Væskeskade

Enheden kommer i kontakt med en væske, enten ved at en drikkevare spildes eller ved at falde ned i en vandpyt.

risk_handling-error
Betjeningsfejl

Der sker en fejlfunktion på enheden, som var forårsaget af brugeren (f.eks. på grund af uvidenhed).

risk_fire-damage
Brandskader

Ved en pludselig opstået brand, som har beskadiget din enhed.

risk_short-circuit
Kortslutning

En skade eller en kortslutning på din enhed, f.eks. som følge af et lynnedslag.

risk-thirdparty
Skade af tredjemand

En tredjepart har brugt din enhed, hvilket førte til et tab, eller bevidst ødelæggelse (hærværk).

Enkelt. Fleksibel. Risikofri.

Vælg din enhed

Hvilken enhed vil du forsikre?

device category Forsikring laptop
Forsikring laptop
device category Forsikring stationær elektronik
Forsikring stationær elektronik
device category Garantiforlængelse stationær elektronik
Garantiforlængelse stationær elektronik

Vælg enhedens nypris:

Vælg din Elektronikforsikring

Hvilken forsikring er bedst egnet til dit produkt?